موسسه حقوقي دکتر مهدی براتعلی پور با در اختیار داشتن وکلا و کارشناسان باتجربه، آمادگي دارد تا در زمینه های زیر به شهروندان گرامی یاری رساند:

– بررسي مدارك و انجام مشاوره در زمینه های مهاجرت و حقوقی

– اخذ ویزای تحصیلی (دانش آموزی و دانشجویی)، شغلی، سرمایه گذاری، درمانی و …

_ دفاع، طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري، خانواده و امور حسبی، تجاری، دیوان عدالت، ملکی و امور ثبتی