ظهرنویس چک

چگونه می توان علیه ظهرنویس چک اقامه دعوا کرد؟

در چه شرایطی تامین خواسته علیه صادرکننده و ظهرنویس چک نیازی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد؟

براي اقامه دعوي عليه ظهرنويس چك و مطالبه وجه آن، ماده 315 قانون تجارت 15 روز مهلت از تاریخ صدور آن تعيين كرده است. بنابر این ماده، «اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه شود، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده است بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك، مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و…»
بنابراین، دارنده چك بايد از زمان صدور چك طی 15 روز به بانك محال عليه مراجعه و وجه چك را مطالبه كند. با دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چك مي تواند همزمان هم از صادركننده و هم از ظهرنويس چك در دادگاه حقوقي شكايت كند و محكوميت تضامني هر دو ايشان را به پرداخت وجه چك درخواست كند.

اسناد و امور ثبتیامور بانکی و بازار سرمایهحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *