در صورت مفقود شدن چک در دست دارنده آن، چه کسی دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد؟

در صورت مفقود شدن چک در دست دارنده آن، چه کسی دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد؟

اگر چک در دست دارنده آن مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟

بنابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با توجه به تعریف ذی‌نفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره ۱ این ماده، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی‌توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.

دسته‌بندی نشده

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *